OZNAM

Dňa 06.08.2020 od 8:00-12:00 bude Klientske centrum Štefánikova ul. Skalica mimo prevádzku z dôvodu odstávky el. energie.

OZNAM

OÚ Unín oznamuje, že od 18.8.2020 začína prevádzka obecnej pálenice. Záujemcovia o pálenie sa môžu prihlásiť osobne alebo na tel: 034/6628226 alebo 0908278688.

OZNAM

TJ Družstevník Radimov pozýva svojich členov na brigádu, ktorá sa bude konať 30.07.2020 o 17:30 hod na ihrisku. Bude sa robiť oprava a náter zábradlia okolo ihriska.

POZVÁNKA

Dňa 02.08.2020 o 16:00 hod. sa koná na Holíčskom zámku koncert s názvom Nedeľa na ľudovú nôtu. Účinkujú záhorácky heligonkári a ich hostia. Vstup voľný.

Oznam

MUDr.Landl od 27.7.2020 do 07.08.2020 čerpá dovolenku.
Zástup: pre deti od 27.07.2020 – 31.07.2020 MUDr. Dugová Holíč
od 01.08.2020 – 07.08.2020 MUDr. Vicenová Skalica
pre dospelých MUDr. Uhlíková Holíč
Sestra bude na ambulancii Unín od 6:30 – 12:30
Štefanov od 7:00 – 8:30

OZNAM

V stredu 22.7.2020 bude MUDr. Landl ordinovať v Uníne od 7:00-11:00 hod a v Štefanove od 11:30 – 13:00.

SMÚTOČNÁ SPRÁVA

Dňa 19.07.2020 nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ján Vymyslický vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 23.07.2020 o 14:00 hod. svätou omšou.

OZNAM

RD Petrova Ves oznamuje svojim členom , ktorí majú záujem v 07/2020 o naturálne ošípané , aby si ich nahlásili u p. Tomšu.