Zrušenie stránkových hodín.

Okresný úrad v Skalici oznamuje, že od 27.10.2020 sa na Klientskom centre a Okresnom úrade Skalica pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť rušia. Jednotlivé odbory kontaktujte telefonicky , písomne alebo elektronicky.

Autobusová doprava

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečená v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I.stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime.

Oznam

MUDr.Landl oznamuje, že dňa 29.10.2020 nebude ordinovať. Ordinovať nebude od 2.11.2020 do 6.11.2020, sestra bude na ambulancii od 6,30 do 12,30 hod. Akútne prípady pre dospelých vybaví MUDr.Uhlíková, pre deti MUDr. Dugová u ktorých je treba sa vopred telefonicky objednať.

TESTOVANIE COVID-19

V dňoch 30. októbra a 1. novembra 2020 sa uskutoční celoplošné testovanie na COVID-19 v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. V našej obci máme odberné miesto v kultúrnom dome.  Testovanie je prioritne určené pre obyvateľstvo od 10 rokov do 65 rokov.  Testov sa môžu zúčastniť aj starší občania ako 65 ročný. Občania nad 65 rokov testovanie nemajú povinné, ale musia dodržať 10-dňovú karanténnu ak sa testovania nezúčastnia.

Testovanie v našej obci bude prebiehať nasledovne:

V piatok 30.10.2020 všetci  ktorí sú doma, seniori ktorí sa chcú ísť testovať.

V sobotu 31.10.2020 občania od č.p.1 –  č.p. 120;

V nedeľu 01.11.2020 občania od č.p.121 – č.p.304

Pri vstupe  na odberné miesto musíte  mať u seba:

  •  Maloletý preukaz poistenca
  •  Dospelí  občiansky preukaz

Každý deň po testovaní bude prebiehať dezinfekcia priestorov.

Testovanie bude prebiehať 30.10. – 1.11.2020 a nasledujúci víkend 6.11. – 8.11.2020  v nasledujúcich časoch:

08.00-12.00Vykonávanie odberov na odbernom mieste
12.00-13.00Prestávka na obed
13.00-17.00Vykonávanie odberov na odbernom mieste
17.00-17.30Prestávka na večeru
17.30-20.00Vykonávanie odberov na odbernom mieste
21.00-22.00Dezinfekcia odberného miesta

Predaj pozemku v obci

Predáva sa parcela v k.ú. obci Radimov okres Skalica. Ide o parcelu registra E 3531/8 v podiele 1/2. Výmera parcely je 2640 m2. Druh a spôsob využitia je orná pôda. Pozemok je umiestený mimo zastavaného územia obce. Číslo LV 216. Cena za m2 je 5 eur. Záujemcovia hláste sa na tel.č.0905 421 222

OZNAM

V dňoch 30. októbra a 1. novembra 2020 sa uskutoční celoplošné testovanie na COVID-19. V našej obci máme odberné miesto v kultúrnom dome. Prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem spolupracovať pri testovaní vo funkcii administratívnych pracovníkov, aby sa prihlásili na obecnom úrade do pondelka 26.10.2020 do 9:00 hod. V nedeľu 25.10.2020 telefonicky na kontakt 0911/083 938 . Za ochotu vopred ďakujeme.

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od pondelka 26. októbra 2020 bude obecný úrad zatvorený, budú sa riešiť len nevyhnutné prípady. Na dverách obecného úradu a webe obce sú zverejnené telefónne čísla, kde občan v prípade potreby zavolá a dohodne si s pracovníkmi obecného úradu termín a spôsob vybavenia. Žiadame, aby ste uvedené obmedzenia rešpektovali. Kontakt: 0904/585 414, 034/6683938