Odpad cintorín

Blížia sa dušičky prosíme o dôslednú separáciu odpadu na cintoríne. Do kontajnerov pri cintoríne patrí odpad len z cintorína s tým, že kahance budú vytriedené podľa druhu. Dôrazne upozorňujeme občanov, že do kompostoviska na cintoríne patrí len zelený odpad z cintorína. Nepatria tam kahance a umele kvety. Kahance plastové patria do žltých vriec, kahance sklenené do priesvitných vriec.

Za pochopenie ďakujeme

OZNAM

Stretnutie gazdiniek , ktoré sa chcú zapojiť do trnkového dňa sa koná dňa 02.10.2019 t.j. v stredu o 17:00hod v KD Radimov. Trnkový deň je presunutý na nedeľu 13.10.2019.

Oznam

Dobrovoľný hasičský zbor oznamuje , kto by sa chcel zúčastniť superpoháru v požiarnom útoku 12.10.2019 v Púchove , nech sa prihlásia do štvrtka 03.10.2019 u p.Pochylého Petra alebo Kristiána Biskupiča. Cena cestovného je 10€.

Oznam

Telovýchovná jednota Radimov oznamuje všetkým fanúšikom,že si môžu zakúpiť vstupenky na zápas s Dunajskou Stredou v predpredaji v potravinách Fruto Radimov. Cena vstupenky sú 2€. Zápas sa koná dňa 25.09.2019 o 18 hod. v Skalici.