Smútočná správa

Dňa 21.02.2019 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Terézia Šimková vo veku 82 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 26.2. t.j. utorok v Dome smútku Radimov.

Sv. omša o 15:00 hod.

Oznam

V pondelok 21.01.2019 prebehne v našej obci zber papiera. Zbiera sa všetky druhy papiera, krabice, kartóny, noviny , časopisy, knihy a ostatný papier. Papier musí byť pevne zviazaný v balíku alebo igelitovom vreci. Zber papiera prebehne medzi 7:00 hod a 8:00 hod. ráno.