OZNAM

Únia žien Vás pozýva na folklórny festival ktorý sa uskutoční v nedeľu 14.7.2019 o 14 hodine v Kopčanoch. Záujemci, ktorí chcú reprezentovať našu obec v kroji nech sa prihlásia do 9. júla u p. Štefánie Tokošovej, alebo na Obecnom úrade.

OZNAM

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, vás pozýva na posledný samozber biojahôd. Jahody si môžete nazberať do vlastných nádob už len v dnes a zajtra, t. j. v piatok 21.6. a v sobotu 22.6.2019, vždy od 8,00 do 18,00 hodiny. Zberá sa starej aj na novej ploche pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

oznam

OcU oznamuje občanom, že je pokosený cintorín. Občania si môžu isť upraviť svoje hrobové miesta.

oznam

Odchod autobusu na natáčanie ruženca k Hoštečnej studničke je zajtra, t.j. 19.6.2019, o 9:30 hod. zo zastávky u pošty.