ZŠ s MŠ UNÍN – OZNAM

ZŠ s MŠ Unín pokračuje v prerušení prevádzky do odvolania.Triedni učitelia pripravili žiakom všetky ich osobné veci a školské pomôcky, ktoré môžu v tomto čase využiť doma. Vedenie školy žiada rodičov , aby si v dňoch 16.04.-17.04. 2020 prišli prevziať
všetky veci svojich detí osobne. So svojimi rodičmi môžu prísť len žiaci 9. ročníka , aby zároveň podpísali prihlášky na stredné školy.
Budova školy bude otvorená nasledovne:
16.04.2020 od 9:00 – do 12. 00 hod
17.04.2020 od 15:00 – do 17:00 hod
Zároveň všetkých žiadame o dodržiavanie hygienicko- epidemiologických nariadení ( rúško,rukavice, odstupy osôb).