ZŠ s MŠ UNÍN – OZNAM

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje , že od 01.06.2020 bude otvorená prevádzka MŠ od 6:30 hod do 15:30 hod, prevádzka Základnej školy od 7:00 hod do 15:00 hod , prevádzka školského klubu a školskej jedálne. Podrobné informácie s organizačnými pokynmi nájdete na webovej stránky školy , s ktorými je nutné aby sa rodičia oboznámili.