Zmena vývozu tko

Vývoz TKO, papiera, plastov a plechovíc bude v piatok 30.7.2021. Nie vo štvrtok.