ZMENA VYSIELACÍCH FREKVENCIÍ.

Voľné vysielanie cez anténu mení dňa 15.04.2020 svoje vysielacie frekvencie. Bližšie informácie nájdete na www.cezantenu.sk alebo na infolinke : 0800 611 211