ZBer Železa

Dňa 23.10.2020 v ranných hodinách sa uskutoční zber železa. Železo je potrebné vyložiť pred rodinný dom.