ZBER ŽELEZA

Dňa 23.4.2020 t.j. štvrtok ráno prebehne v obci zber železa. Železo je potrebné vyložiť pred domy alebo za záhrady .