Zápis detí

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí , ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, že zápis do 1.ročníka pre školský rok 2022/23 sa uskutoční za prítomnosti detí a rodičov dňa 20.4.2022 v čase od 12.00 – 16.00 hod. v budove základnej školy. Všetky dôležité informácie k zápisu a elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke ZŠ s MŠ Unín.