zápis detí do mŠ

Riaditeľka MŠ v Radimove oznamuje rodičom, že zápis detí do škôlky bude 19.5.2021 od 8.00 – 15.00 hod.