Vývoz TKO A PLASTOV

Dňa 28.11.2019 vo štvrtok prebehne v obci vývoz TKO a plastov.