Vývoz TKO a papiera

Dňa 09.01.2020 t.j. vo štvrtok prebehne v obci vývoz TKO a papiera.