Vývoz odpadov

Kalendár vývozu TKO od 01012021

21.01.2021

11.02.2021

04.03.2021

25.03.2021

15.04.2021

06.05.2021

27.05.2021

17.06.2021

08.07.2021

29.07.2021

19.08.2021

09.09.2021

30.09.2021

21.10.2021

11.11.2021

02.12.2021

23.12.2021

13.01.2022

Oznamujeme občanom, že tvrdené plasty ako vedrá, bandasky, stoličky, kvetináče a iné sa budú zberať samostatne. Oznámene to bude vždy miestnym rozhlasom na stránke obce a mobilnou aplikáciou rozhlas v mobile.

PLATBY DANE

Obec oznamuje,že daňové poplatky je daňovník povinný uhradiť nasledovne:
poplatok za psa do 31.01.2020
poplatok za TKO do 31.03.2020
poplatok za nehnuteľnosť do 31.05.2020
Do 31.03.2020 si musí každý občan prevziať vrecia na separovaný odpad a známku na popolnicu na rok 2020.

VÝVOZ ODPADOV OD 01.01.2020

30.01.2020 TKO + PLAST

20.02.2020 TKO + PLAST + PAPIER

12.03..2020 TKO + PLAST + PAPIER

02.04..2020 TKO + PLAST + PAPIER

23.04.2020 TKO + PLAST + PAPIER

14.05.2020 TKO + PLAST + PAPIER

04.06.2020 TKO + PLAST + PAPIER

25.06.2020 TKO + PLAST + PAPIER

16.07.2020 TKO + PLAST + PAPIER

06.08.2020 TKO + PLAST + PAPIER

27.08.2020 TKO + PLAST + PAPIER

17.09.2020 TKO + PLAST + PAPIER

08.10.2020 TKO + PLAST + PAPIER

29.10.2020 TKO + PLAST + PAPIER

19.11.2020 TKO + PLAST + PAPIER

10.12.2020 TKO + PLAST + PAPIER

31.12.2020 TKO + PLAST + PAPIER


Zmena vo vývoze odpadov

Obec Radimov mení od 01.05.2019 frekvenciu vývozu komunálneho odpadu. Vývoz bude prebiehať každé tri týždne. Vývozný deň bude štvrtok.

19.12.2019     TKO + plast

10.12.2019     PAPIER samostatný zber

28.11.2019      TKO + plast

07.11.2019      TKO + papier

17.10.2019      TKO + plast

26.09.2019      TKO + papier

05.09.2019      TKO + plast

15.08.2019      TKO + papier

25.07.2019      TKO + plast

04.07.2019      TKO + Papier

13.06.2019      TKO + Plasty

23.05.2019      TKO + Papier

29.04.2019     TKO + Plasty

15.04.2019     TKO

01.04.2019      TKO + Papier

18.03.2019      TKO + Plasty

04.03.2019      TKO

18.02.2019       TKO

04.02.2019       TKO + Plasty

21.01.2019       TKO + Papier

07.01.2019       TKO