Výročná schodza jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov pozýva svojích členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 7.4.2019, t.j. v nedeľu o 13:30 hod v KD Radimov.