Volby

Výsledky volieb NRSR 29.02.2020

VOĽBY NRSR 29.02.2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obec@radimov.sk

Informácie o podmienkach hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia: všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Voľby do Európskeho parlamentu

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Europarlamentu :
mail: obec@radimov.sk

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie pre voľby do Europarlamentu :
mail: obec@radimov.sk

Voľby prezidenta SR

Informacia pre voliča

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie pre voľby prezidenta SR:
mail: obec@radimov.sk

Výsledky volieb
do samosprávy obcí konaných 10.11.2018

Počet zapísaných voličov:………….461
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: ……….333
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: …………..332
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre poslancov:…………330

Účasť voličov vyjadrená v percentách………72,23 %

Za starostu obce bola zvolená:
Kristína Biskupičová, NEKA ……………….140 hlasov

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ivan Tokoš, NEKA…………………………224 hlasov
Stanislav Tokoš, Doma Dobre ………………211
Monika Štefková Ing., NEKA ……………….209
Katarína Vaňková Mgr., KDH………………..203
Jozef Pavlík, Ing., SMER-SD, SNS, MOST-HÍD….197
Lucia Žilínková, Mgr.,……………………168
Anna Sasová, Bc.,………………………..154

Náhradníci:
Marta Iglárová SMER-SD, SNS, MOST-HÍD……….149
Ivana Pochylá, KDH…………………………141
Stanislav Dermek, KDH………………………132
Patrik Ondráš, SMER-SD, SNS, MOST-HÍD………..101
Ľudmila Ondrášová, SMER-SD, SNS, MOST-HÍD……..81

OZNAM
ku komunálnym voľbám, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018

K 14. augustu má obec Radimov 561 obyvateľov

Obec má 1 volebný okrsok

Do obecného zastupiteľstva sa volí 7 poslancov.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018:
mail: obec@radimov.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: Žilínková Anna, kontakt:0915/503203, kandidátky sa prímajú v budove MŠ Radimov č.p. 39 alebo na adrese zapisovateľky Radimov č.p. 167

Zoznam kandidátov

Volby 2017
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií:
mail: obec@radimov.sk

Voľby VUC

Info pre voliča VUC 2017