Veľkoobjemový kontajner

Dňa 22.10.2021 bude pri sv.Florianovi a za kostolom pristavené veľkoobjemové kontajnery. Do kontajnerov je zakázané dávať: odpad, ktorý sa pravidelne zberá papier, plasty, pneumatiky, železo, elektroodpad, zelený odpad.