VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Dňa 17.04.2020 budú v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber starého nábytku, matrací, veľkoobjemových vecí a na odpad, ktorý sa neseparuje.
Kontajnery budú umiestnené u sv. Floriána a za kostolom.
Do kontajnerov je zakázané vhadzovať plasty, železo , pneumatiky a elektrospotrebiče.