Vedenie obce

Starosta obce

Kristína Biskupičová

tel: 034/6683938
mobil: 0911/083 938
email: obec@radimov.sk, starosta@radimov.sk

Zástupca starostu obce:

Mgr. Katarína Vaňková

Obecné zastupiteľstvo:

Ivan Tokoš
Stanislav Tokoš
Ing. Monika Štefková
Mgr. Katarína Vaňková
Ing. Jozef Pavlík
Mgr. Lucia Žilínková
Bc. Anna Sasová

Komisie pri obci Radimov:

Finančná komisia:
Predseda: Stanislav Tokoš
Členovia: Ing. Jozef Pavlík, Ivana Pochylá, Poláková Martina

Stavebná komisia:
Predseda: Ing. Jozef Pavlík
Členovia: Ing. Ľubomír Foriška, Tokoš Ivan, Tomáš Hanzalík, Marián Němec

Komisia verejného poriadku:
Predseda: Bc. Anna Sasová
Členovia: Mgr. Katarína Vaňková, Stanislav Dermek

Kulturno – športová komisia:
Predseda: Ing. Monika Štefková
Členovia:Mgr. Lucia Žilínková, Peter Pochylý, Štefánia Tokošová, Ľudmila Ondrášová, Pavla Mikičová