Urbarníci v uníne

Dňa 1.8.2021 o 14.00 hod. sa v Kultúrnom dome v Uníne uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Urbarníci v Uníne. Prezentácia členov bude pol hodiny pred začiatkom zhromaždenia. Kto sa nemôže zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môže sa nechať zastupovať na základe písomného splnomocnenia inou osobou.