Upozornenie

Upozorňujeme rodičov, aby deti nevstupovali na hraciu plochu ihriska, nakoľko trávnatá plocha bola chemicky ošetrená. Obmedzenie vstupu trvá do piatka 19.06.2020.