Upozornenie

Vážení spoluobčania,

Na základe rozhodnutia krízového štábu vlády SR sa zavádza povinnosť mať ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, na verejnosti. Žiadame všetkých občanov, aby dané nariadenie dôsledne a bezpodmienečne rešpektovali. Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu je potrebné, aby sa občania nezdržiavali zbytočne na verejnosti, dodržiavali nariadenia krízové štábu vlády SR.

Ešte raz žiadame všetkých občanov, seniorov, mládež, aby rešpektovali opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, chránili seba ale aj ostatných spoluobčanov. Za pochopenie ďakujeme