upozornenie

OcÚ znova upozorňuje občanov, že do kontajnera za pohostinstvom patrí len tráva!! Burina nie.