ÚHRADA DZN a ODPADOV

 Obec Radimov oznamuje, že daňové poplatky je daňovník povinný uhradiť nasledovne:

poplatok za psa do 31.01.2020

poplatok za TKO do 31.03.2020

poplatok za nehnuteľnosť do 31.05.2020

Do 31.03.2020 si musí každý občan prevziať vrecia na separovaný odpad a známku na popolnicu na rok 2020.