Testovanie COVID 19

Dňa 2.4.2021 t.j. v piatok bude testovanie na COVID 19 v KD Unín od 8.00 – 15.00 hod. Obedňajšia prestávka od 12.00 – 12,30 hod.

Dňa 3.4.2021 t.j. sobota bude testovanie na COVID 19 v KD Petrova Ves od 8.00 – 13.00 hod.

Test vykonaný od 1.4.2021 – 4.4.2021 platí do 11.4.2021