Štrajková pohotovosť

Obce a mestá Záhoria zhasnú, aby mohli svietiť

Obce a mestá Záhoria zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť!

Zhasne aj obec Radimov !!!


Mestá a obce štyroch okresov Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu (okresy Senica, Malacky, Myjava a Skalica) vo štvrtok 26. mája večer nerozsvietia verejné osvetlenie s cieľom poukázať na stav, ktorý samosprávam hrozí po schválení protiinflačného balíčka. Tento záver vyplynul z pracovného stretnutia primátorov a starostov obcí a miest ZMO Záhorie a ZMO Myjavského regiónu, podľa ktorých navrhnutý protiinflačný balíček v súčasnej podobe ohrozuje fungovanie základných funkcií samospráv a bude mať priame dopady na
rozpočty miest a obcí. Týmto spôsobom obce Záhoria posúvajú už ohlásenú štrajkovú pohotovosť na vyšší stupeň: „Zhasneme, aby sme v budúcnosti mohli svietiť,“ objasňujú svoj zámer primátori a starostovia Záhoria.


INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií) považuje vládou schválený protiinflačný balíček za príliš nákladný, ktorý spôsobí vo zvýšenej miere plytvanie s verejnými zdrojmi. „Balíček je v rozpore s predpokladmi hľadania hodnoty za peniaze vo verejných výdavkoch, zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Jeho proces predstavenia, úprav a schvaľovania je učebnicovým príkladom, ako sa nemajú robiť zásadné zmeny vo výdavkových politikách,“ tvrdí inštitút.
Obce a mestá Záhoria v jednom okamihu – vo štvrtok 26. mája večer o 21.hodine zhasnú alebo vôbec nezapnú verejné osvetlenie. Znížený príjem zo štátu každú malú obec položí na lopatky.

Každý kto má pozná vie, že sa viem obracať, viem získať financie aj keď je to teraz veľmi ťažké, nebojím sa výziev, nesťažujem sa a bojujem. Každé nariadenie vlády sme rešpektovali a pomohli vždy tam, kde to bolo treba, ako bolo napr. testovanie COVID-19

Teraz potrebujeme, aby sme ako obec prežili toto náročné obdobie, ale bez podpory štátu vo forme podielových daní to nezvládneme.

Tými „zlými“ však majú byť samosprávy a „dobrým“ má byť štát. Na záver si dovolím trocha parafrázovať : „Zhasli sme, aby sa niekomu rozsvietilo!“.

Kristína Biskupičová, starostka obce Radimov