smútočná správa

Dňa 22.04.2019 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Alžbeta Knotková, rod. Dojčárová vo veku nedožitých 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 26.04.2019 o 14:00 hod v Holíči.