smútočná správa

Dňa 16.04.2019 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Oľga Hladká vo veku nedožitých 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 23.04.2019 v Dome smútku Radimov.                               Sv. omša o 15:00 hod