Smútočná správa

Dňa 25.02.2019 nás navždy opustil náš spoluobčan, p. Izidor Krajčovič, vo veku 77 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 28.2. t.j. vo štvrtok v Dome smútku Radimov.

Sv. omša začína o 15:00 hod.