Smútočná správa

Dňa 21.02.2019 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Terézia Šimková vo veku 82 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 26.2. t.j. utorok v Dome smútku Radimov.

Sv. omša o 15:00 hod.