Smútočná správa

Dňa 17.01.2019 nás navždy opustil náš spoluobčan p. Jozef Solárik vo veku 57 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 21.1.2019 v Dome smútku Radimov o 15:00 hod.
Sv. omša o 14:00 hod