Smútočná správa

Dňa 24.12.2018 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Anna Mlčúchová vo veku 73 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 2.1.2019 v Dome smútku Radimov. Sv. omša o 14:00 hod.