SmÚtočná Správa

Dňa 15.2.2022 nás navždy opustil p.Ján Cvečka vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka bude 18.2.2022 o 13.00 hod. sv.omša. Česť jeho pamiatke.