Smútočná správa

Dňa 12.1.2022 nás navždy opustil p.Gerald Rakvica vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka bude 17.1.2022 o 13.00 hod. sv.omša. Česť jeho pamiatke.