Smútočná správa

Z hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujem, že dňa 28.12.2021 nás navždy opustil p. Peter Biskupič vo veku 47 rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v pondelok 03.01.2022 o 13:00 hod sv. omša.
Česť jeho pamiatke.