Smútočná SPRÁVA

Dňa 12.12.2021 nás navždy opustila p. Oľga Masaryková vo veku 55 rokov. Posledná rozlúčka bude 20.12.2021 o 13.00 hod. pred Domom smútku. Česť jej pamiatke.