Smútočná Správa

Dňa 6.11.2021 nás opustila p.Emília Masaryková vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka bude 11.11.2021 o 13.00 hod. Česť jej pamiatke.