smútočná správa

Dňa 4.10.2021 nás navždy opustil Ing.Ladislav Provazník vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka bude 8.10.2021 o 14.00 hod. Česť jeho pamiatke.