Smútočná správa

Dňa 2.10.2021 nás navždy opustila p.Mária Janigová vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka bude 6.10.202 o 14.00 hod. Česť jej pamiatke.