Smútočná správa

Dňa 10.12.2018 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Amália Moleková vo veku 87 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 13.12.2018 v Dome smútku Radimov. Sv. omša o 14:00 hod