SmútočnÁ SprÁVa

Dňa 17.9.2021 nás vo veku 85 rokov opustila p.Rozália Tokošová. Posledná rozlúčka bude 27.9.2021 o 16.00 hod.