smútoČná správa

Dňa 16.9.2021 nás vo veku 92 rokov opustila najstaršia občianka našej obec p.Anna Žilinková. Posledná rozlúčka bude 23.9.2021 o 16.00 hod.