SMÚtoČnÁ správa

Dňa 7.7.2021 nás navždy opustila p.Vlasta Slezáková rod.Vaňková vo veku 79 rokov, posledne bytom Senica. Posledná rozlúčka bude v Dome smútku Radimov dňa 9.7.2021. Sv.omša o 13.00 hod.