smútočná správa

Dňa 3.6.2021 nás navždy opustil náš spoluobčan p.Ivan Švrček vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka bude 10.6.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku v Holíči. Česť jeho pamiatke.