Smútočná správa

Dňa 24.3.2021 nás navždy opustil náš spoluobčan p.Izidor Vanek vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka bude 27.3.2021 o 13.00 hod. na miestnom cintoríne. Česť jeho pamiatke.