Smútočná správa

Dňa 7.3.2021 nás navždy opustila naša spoluobčianka p.Vlasta Švrčková vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka bude 10.3.2021 o 13,00 hod. na miestnom cintoríne. Česť jej pamiatke.