Smútočná správa

Dňa 23.12.2020 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Terézia Štepániková vo veku 89 rokov. Česť jej pamiatky.