Smútočná Správa

Dňa1.12.2020 nás navždy opustil náš spoluobčan pán Tomáš Konečný vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 5.12,2020 o 13,00 hod. svätou omšou.