SmútoČná Správa

Dňa 23.10.2020 nás navždy opustil náš rodák Anton Vanek vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 30.10.2020 o 13,00 hod. v Dome smútku v Holíči.

Dňa 28.10.2020 nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Karolína Poláková vo veku 90. rokov. Posledná rozlúčka zo zosnulou bude v stredu 4.11.2020 o 12:00 hod na cintoríne v RADIMOVE.