Smútočná správa

Oznamuje občanom, že nás navždy opustila naša spoluobčianka Veronika Matulová, rod. Jurkovičová vo veku nedožitých 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 7.4.2018 o 16:00 hod v kostole sv. Zuzany v Radimove. Česť jej pamiatky.