SMÚTOČNÁ SPRÁVA

Dňa 19.07.2020 nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ján Vymyslický vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 23.07.2020 o 14:00 hod. svätou omšou.